Volontà - anno V - n.8 - 1 maggio 1951

- C'l:1:--N•-prolrtarialo u~uak a ri– , oluziorlf'. - la villoriu d('lla c·la~--t· (· pn·– d,·11·rmina1u ,lnllu lo~i<·.t stori<'u. - lo i:-copo della lotta di 1·lu~· è la 111odifiC'.azio1w dt·I si,-tt-nw cli pro– d11ziorw. - la riHlluzion(' ì· la villoria dt.•1- ltt t•l:i:--1,1•-1,rol,·tariato. - 111 i;·l11$lSt' i· id,•n1ifi◄·:a1a ~·<·omio .dw111i <'c·onorni,·i. ma 1,oi ag:iscc Af'· ,,0,1,lo 11H'lodi .. 1n•11.1mf't1lt- poli1i1·i. - l.t c·lu~ ..(' non è lu mai-a:a dl'i la,orutori in qu.inlo ti1li, 111:1(, la for111:w,io11,•politiC"a t·lw inh'q,rf•t,1 ri~or·o:--111111·11h' l'icl<"oloµ-i:i t·l11t-.si:-t.1. 1·IH' 11 ~ua v11lla i• inh•rprrt:.1zio111• l'i~•1ro .. a d1•ll'inh'n•ii~• ,1,•lla t·l:ti-a:,• H. Ji('t•: - la 1•h1,.,p i· 1111':t:,ln1zio111• prr– ,,h;, pn•:--111111011,· r --..ii;:-h'IIZ:I di 1111LI· ol!IO•l'rolNurio ,. di 1111 1w1110-boq.d11·• .. ,.. 11u•11ln• la n•ak di~tinzion,· tra ;.:li uomini :--i puù fon· l!<Ollantu :-11 diff,·n·uzt• piò<i,·olo:;i1·l11· r ,li id,·,·. - 1·i ~0110 01wrai c·on i1l1·1·n•;1zio- 11:1ri1· - riiò<(WIIO :1llll r,uni~lia. al ..,·:---n. alla rPU;,:iont' 1·1·1·.- f' i11d11- ,fri11li 1·on i1lf'1• lih,·r,• eil avanZilh'. - 1·iì, 1·111• bisogna ,,er:1111t·nl!· 1·0111hatkn• ì· I.i volonlìt 1.li 1•otere <' i prqd111lizi ov111ìq111• ~i trovano. in quanto soltm1to 1"1101110 lihi•ro fo la ,urÌt'IÌ1 lil)l'rn 1). ,:: 1111·us1razio111•, 11uella di C"011iò<i– d1·ra1·1•!"l'orno 1·onu· qual<'o-:t di si,... ;!1110 1lal ,-110.. umbi,•ntc. ,.. d':1ltra 111,rk. il riporlan•Plo. rivela l11 1·on- 1rad,liziom" ,•,.,i~h•ntl'" tra 1111 i1•d11- ,-fri:il1• ti.ili•· idl'1' libere e la 1,osi– zimw di 1ui"ile;.::io cltf' si fonda 1:1ul– la ni•;!aZiotu--- di ,pu---11" idrt• 1·01111" ,ali,11• 1►,•r 11111i. T111tavi:1 IJUt·Sta 11reoc◄·,11luzione ,!,·i pruhl,·111i 11.'!<icologici. 1· tflll"•l:t rit·1·r.-:1 ,li 1111 1101110 reali• e vivo, a11ra,1•r:-o 1.111•11110 di 1,iit ~greto " 1111.•no •< poli1i1·0 11 ì· in lui, que!ll.t ri,·nn1 ,li id1•1,• 1· 11011 di lallic·hc. mi ;:-emhrn u1ili~si111a 11 rompen• lt· :t• :-lrnzioni ,·la°'-i,.lt' 1• :ul ,·vitarc il ri– pelt'r:-i rli un ragion:1111c11l0 ,•sdu:-1i– Yam1·111.- i,lt·olo~i,·o-politi,·o. L"in~uffo i,·nza d(·ll,1 clinamit·a po– li1i1·n ,lt·lla 1·la:,..--t•, mi pari· ,•vid,·nlt' 111'l/;1 .~na i1lf'apat·ili'1 ili ,.,,iegun· i fr- 11t11111·11i ,·1nazion:1lii:1110 ,.. 11,·1111 rf•• li~itlllt', In ~t·m·r:111· i'Jtlt' .. ti du.- r,,. 11011w11i ,0110 ri•lf•~ati lr:t lt· 1t .:1wru– :-lr111111n· n: la fa11.10;:-;1 rr11ii'f• ,·irt·:t l:1 e• n·li~iorw oppio ,1,·i popoli " - una hrlln ho111n1l1•- i· ac·1·1·11arn :uwhe ,l:iµ-li 11111il,·11i11i~1i 11ii1 :11•1•:mili: lt· ,.1riazit111i ,-111((•ma d('lla t, ~uerr.:i im111•riali,-1a n ,0110 di 11-:0 1·(irn·nll'. E1,1111rt' 1JLH',-li$lono 11roblemi-li- 111i1t·. 1·lw ri,Planu l'i11s.uflìt·ienz:1 ,h·I pt•11--i,·n1 111,li1i1·0 1 M•di,·t•nh• ri"o\11- ziorwrio. a .i:1,iq.:art· Vt·ranwnl,. il mondo 1· 1·iui· l"intliviiluo ru-1 i,110 N111111l1•, .. n 1• a ltwt.·arr - ,·ioi• t•limi– nun· - lr l'illl:--1' ili (lllt'"ti r1•nomt•11i . Hi(ìu1::ir,-i ,li t·ons.i,lrrun• In n·li– ,!ioru .. ,li, l'n-;11111•11tr ◄·lu• 1·001,• t< Of'• pio 11 o ,dH•rrazio111· ttH'll1:tlt·. :,.pit·· ~art.. l:1 ;.:urrra ::-olt:11110 1·0111,• :-1:m1lro di ;.:ru11pi C':tpitali~li. vuol tlirt• ri- 111:uu-·rc- t'lllro il t·1·rd1iu t·hius(.' t.lt- l- 1· i111t'r1m·lazio111· id1•olo1,tit'O·l'Oli1i<·a w•('t·liio -.1ile. dw puù t·~M.--r1· i-Oltan- 1,1 111:irxi101u-lt•11ini8l~1. La ;;1n'1T:1. il naziurrnli,-1110. l:1 rt·• li~ionc. ,-mio manifr•,;lazioni l'SaSt1,c– rnh .. dt.•ll"irrazionalP un1:1110: umnu-1- krlo. <" nmmclh .. rt! I:, validità tl1•l– rirruzio1rnl1..", 8ignifica aprirt'' uu 1.1110- ,•o ,·iun1,o di rit·crcht· " ,li aziout· •· to<•(•:1rt• ,lellr' c·ansc inlimc che uon i-Oru) 10ol1anto r1olitico-t•t•onomichl".

RkJQdWJsaXNoZXIy